1. Bendrosios nuostatos 

  1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Klientas”, „Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – „Senttix”, „Mes“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes „Senttix“ el. parduotuvėje senttix.lt adresu https://www.senttix.lt/ (toliau – „Parduotuvėje“, „E-parduotuvėje“).
 2. Sutarties sudarymo momentas 

  1. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, užsakote senttix.lt svetainėje esančias prekes ir/ar paslaugas.
  2. Sutartis pradeda galioti, kai Jūs užsakote prekes, o Mes atsiunčiame Jums patvirtinimą Jūsų nurodytu el. paštu apie užsakymo gavimą, ir galioja iki pilno prekių pateikimo bei atsiskaitymo.
  3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma e-parduotuvėje iki pilno sutarties sąlygų įvykdymo.
 3. Kliento teisės

  1. Klientas turi teisę pirkti prekes parduotuvėje šių taisyklių ir parduotuvės nustatyta tvarka.
  2. Per dvi savaites Jūs, nenurodydami priežasčių, galite atšaukti savo užsakymą rašytine forma (pvz., laišku, elektroniniu paštu nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu) arba savo sąskaita grąžindami gautas prekes, net ir tuo atveju, jei užsakymą pateikėte kaip juridinis asmuo (įmonių užsakymai). Grąžinamos prekės turi būti neišpakuotos, nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje, nenaudotos. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo dienos ir skaičiuojamas iki raštiško Jūsų atsisakymo gavimo. Kad šis atsisakymas teisiškai galiotų, užtenka tik laiku išsiųsti atsisakymą arba grąžinti prekes. Užsakymo atšaukimą adresuokite: vilnius@senttix.lt.
  3. Užsakymo atšaukimo teisė negalioja:
   1. prekėms, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminamos pritaikant jas individualiems poreikiams (nestandartiniai matmenys ir panašiai). Standartiniai lovų ir čiužinių matmenys yra šie: 80x200cm, 90x200cm, 120x200cm, 140x200cm, 160x200cm, 180x200cm, 200x200cm,
   2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
   3. jeigu prekių pakuotė pažeista, jeigu prekės buvo išpakuotos, jei prekės buvo naudotos.
  4. Atsisakant priimti prekes, kurios atitinka 3.c dalies punktus, sumokėtas avansas negrąžinamas.
  5. Už grąžinamas prekes sumokėti pinigai grąžinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo atšaukimo dienos.
 4. Pardavėjo teisės

  1. Jei Klientas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Klientui.
  3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
 5. Senttix įsipareigoja

  1. Pristatyti Klientui užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
  2. Užsakymo nepristačius sutartu laiku, Klientas turi teisę prašyti 0,2% delspinigių nuo užsakymo vertės už kiekvieną pradelstą darbo dieną.
  3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, ir negalint pagaminti ir / arba pristatyti Kliento užsakytos prekės, „Senttix“ įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, „Senttix“ įsipareigoja Klientui grąžinti sumokėtus pinigus per penkias (5) darbo dienas.
  4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje senttix.lt teikiamas paslaugas. Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
  5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 6. Prekių pristatymas

  1. Prekes pristato mūsų įgaliotas atstovas arba kurjeris.
  2. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su „Senttix“ įgaliotu atstovu ar kurjeriu patikrinti prekių būklę. Klientas atsako už čiužinio, lovos ir ją lydinčių prekių įnešimą į gyvenamąsias patalpas ir vietos paruošimą lovos surinkimui.
  3. Klientui pasirašius krovinio važtaraštyje yra laikoma, kad prekė yra perduota.
  4. Pastebėjęs prekės pažeidimą, Klientas turi teisę jos nepriimti ir privalo tai pažymėti krovinio važtaraštyje ir/ar sąskaitoje – faktūroje. Klientui priėmus prekę ir pasirašius krovinio važtaraštį ir/ar sąskaitą – faktūrą be pastabų, laikoma, kad prekė perduota nepažeista, nesutepta ir tvarkinga.
  5. Į prekių pristatymo sąvoką įeina prekių pristatymas su užnešimu į buto / namo vidų prie įėjimo durų ir vyksta darbo dienomis nuo 9 val. iki 19 val. Jeigu sutartu laiku pirkėjo namuose nėra, krovinys laikomas nepristatytu dėl Kliento kaltės ir tokiu atveju Klientas privalo sumokėti 35 € (su PVM) už pakartotinį atvežimą naujai sutartu laiku.
  6. Lovų didelių dvigulių čiužinių įnešimui reikia 200 cm aukščio ir ne mažiau kaip 75 cm pločio įėjimo. Kėlimas į 100 cm ir didesnį aukštį yra negalimas. Prekės įnešamos tik pro duris. Laiptinė, kuria nešamos prekės, turi atitikti darbo saugos reikalavimus.
  7. Smulkūs lovos defektai taisomi vietoje.
 7. Prekių grąžinimas

  1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2012 m. kovo 15 dienos Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
  2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas gali nepriimti daikto grąžinimui.
  3. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta, neištepta, atitinkanti prekinę išvaizdą. Pakuotė turi būti nepažeista.
  4. Grąžinama prekė turi neprieštarauti 3.c. sutarties daliai, t.y., prekė nebuvo gaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai nebuvo gaminta pritaikant ją individualiems kliento poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, spalva ir t.t.). Prekės grąžinimo atveju, avansas nėra grąžinamas.
  5. Prekę grąžina Klientas savo transportu, išskyrus tuos atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos kokybės. Grąžinant kokybiškas prekes „Senttix“ įgaliotų atstovų transportu, taikomas 35 € (su PVM) mokestis visoje Lietuvoje.
  6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, „Senttix“ įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai analogiškos prekės nėra, „Senttix“ įsipareigoja grąžinti Klientui už prekę sumokėtus pinigus.
  7. Atkreipiame dėmesį, kad čiužiniai yra higienos prekė. Esant pažeistai polietileno pakuotei, grąžinimas nepriimamas
  8. Naujas čiužinys ar baldas, kaip ir visi nauji daiktai (pvz. automobilio salonas), turi specifinį kvapą, kuris atsiranda naudojant naujas žaliavas, tokias kaip: poliuretanas, lateksas, audiniai ir t.t., kurie yra nekenksmingi žmogaus sveikatai ir ilgainiui išnyksta.
 8. Atsakomybė

  1. Klientas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Klientas nepateikia tikslių duomenų užsakymo formoje, „Senttix“ neatsako už dėl šios priežasties kilusias pasekmes.
  2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
  3. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
  4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
 9. Informacijos siuntimas

  1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.
 10. Baigiamosios nuostatos

  1. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
  2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.